page_head_bg

các sản phẩm

  • High Index Glass Beads(1.93nd)

    Hạt thủy tinh chỉ số cao (1,93 thứ)

    Hạt thủy tinh thứ 1.93 được sử dụng cho các sản phẩm phản chiếu ngược loại “Ống kính phơi sáng”, chẳng hạn như tấm phản quang loại mở, vải phản chiếu. băng phản quang, sợi phản quang và các sản phẩm phản chiếu ngược loại “Ống kính được bọc”, chẳng hạn như tấm phản xạ cường độ cao.