page_head_bg

Tin tức

ABNT NBR 16184-2013

HẠT KÍNH ABNT NBR 16184: 2013 

Định mức kỹ thuật

ABNT NBR 16184: 2013

Chuẩn đánh giá: Chuẩn đánh giá: Bấm vào đây để tham gia vào việc chuẩn bị.

Ngày xuất bản: 18/06/2013

Có hiệu lực từ: 18/07/2013

Tiêu đề: Biển báo đường ngang - Hình cầu thủy tinh và vi cầu - Yêu cầu và phương pháp thử

Tiêu đề Phần Ngôn ngữ: Đánh dấu đường ngang - Hình cầu thủy tinh và vi cầu thủy tinh - Yêu cầu và phương pháp thử

Tiêu đề Ghi chú: Được xác nhận vào ngày 10.9.2017

Ủy ban: ABNT / CB-016 Giao thông và Giao thông

Số trang: 29

Tình trạng: Có hiệu lực

Tiếng Bồ Đào Nha

Nội dung: ABNT - Hiệp hội tiêu chuẩn kỹ thuật Brazil

Giá (R $): 141,75

Mục đích: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử đối với các quả cầu thủy tinh và các vi cầu được sử dụng làm vật liệu cho biển báo đường ngang.

 

Các tiêu chuẩn cần thiết để áp dụng ABNT NBR 16184: 2013

ABNT NBR NM ISO 2395: 1997

ABNT NBR NM ISO 3310-1: 2010

ABNT NBR NM ISO 3310-2: 2010

ASTM C 169

ICS / CIN

93.080.30 - Thiết bị và lắp đặt đường bộ

Từ khóa

Ký tài liệu

 


Thời gian đăng: 28-12-2020