page_head_bg

Tin tức

ABNT NBR 6831-2001   CANCELADA
ABNT NBR 6831: 2001 BỊ HỦY

Định mức kỹ thuật

ABNT NBR 6831: 2001 BỊ HỦY

Mã phụ: ABNT / EB 1241

Ngày xuất bản: 30/12/2001

Có hiệu lực từ: 30/01/2002

Tiêu đề: Biển báo đường ngang - Vi cầu thủy tinh - Yêu cầu

Tiêu đề Phần Ngôn ngữ: Vi cầu thủy tinh. Đánh dấu đường ngang. Đánh dấu đường

Ủy ban: ABNT / CB-016 Giao thông và Giao thông

Số trang: 3

Tình trạng: Đã hủy ngày 18/06/2013 Được thay thế bởi: ABNT NBR 16184: 2013

Tiếng Bồ Đào Nha

Lý do hủy bỏ:

Nội dung: ABNT - Hiệp hội tiêu chuẩn kỹ thuật Brazil

Mục tiêu: Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính của các vi cầu thủy tinh được sử dụng làm vật liệu làm biển báo đường ngang.

 

Các tiêu chuẩn cần thiết để áp dụng ABNT NBR 6831: 2001

ABNT NBR 6823: 1996

ABNT NBR 6824: 1996

ABNT NBR 6825: 1996

ABNT NBR 6826: 1996

ABNT NBR 6827: 1996

ABNT NBR 6828: 1996

ABNT NBR 6829: 1996

ABNT NBR 6830: 1996

ABNT NBR 6832: 1996

ABNT NBR 6833: 1996

ABNT NBR NM ISO 2395: 1997

ABNT NBR NM ISO 3310-1: 2010

ABNT NBR NM ISO 3310-2: 2010

Tiêu chuẩn thay thế của ABNT NBR 6831: 2001

ABNT NBR 16184: 2013

ICS / CIN

93.080.30 - Thiết bị và lắp đặt đường bộ

Từ khóa

Kính vi cầu

Biển báo đường ngang

Vạch kẻ đường


Thời gian đăng: 28-12-2020