page_head_bg

các sản phẩm

 • High Index Glass Beads(1.93nd)

  Hạt thủy tinh chỉ số cao (1,93 thứ)

  Hạt thủy tinh thứ 1.93 được sử dụng cho các sản phẩm phản chiếu ngược loại “Ống kính phơi sáng”, chẳng hạn như tấm phản quang loại mở, vải phản chiếu. băng phản quang, sợi phản quang và các sản phẩm phản chiếu ngược loại “Ống kính được bọc”, chẳng hạn như tấm phản xạ cường độ cao. 
 • High Index Glass Beads(2.2nd)

  Hạt thủy tinh chỉ số cao (2,2nd)

  Hạt thủy tinh thứ 2.2 được sử dụng cho các mặt hàng phản chiếu ngược loại “Ống kính kín”, chẳng hạn như tấm cấp kỹ thuật và tấm cấp siêu kỹ thuật góp phần vào các biển báo đường bộ và an toàn giao thông.
 • Aluminum Coated Glass Beads(1.93nd)

  Hạt thủy tinh tráng nhôm (1,93nd)

  Hạt thủy tinh tráng nhôm được sử dụng cho các biển báo đường bộ, hàng hóa an toàn giao thông và mực in phản quang, in lụa, v.v.